รายการอาหารโต๊ะจีน

รายการอาหารโต๊ะจีน 1,300 บาท

รายการอาหารโต๊ะจีน 1,300 บาท

จานที่ 1 : ข้าวเกรียบ, จานที่ 2 : ออร์เดิร์ฟ 5, จานที่ 3 : กระเพราะปลาน้ำแดง, จานที่ 4 : ไก่สับ / หอยจ้อ / ปลาทับทิมสามรส / ฉ่าน้ำปลา, จานที่ 5 : ยำสามกรอบ / สลัดไก่ทอด / สลัดกุ้งระเบิด / ไส้กรอกเหล้าแดง, จานที่ 6 : ข้าวผัดทรงเครื่อง / ข้าวผัดกุนเชียง / ข้าวผัดหมูหยอง, จานที่ 7 : เย็นตาโฟหม้อไฟ / ซี่โครงตุ๋นเห็ดหอม, จานที่ 8 : ผลไม้กระป๋อง

รายการอาหารโต๊ะจีน 1,500 บาท

รายการอาหารโต๊ะจีน 1,500 บาท

จานที่ 1 : ข้าวเกรียบ, จานที่ 2 : ออร์เดิร์ฟ 5, จานที่ 3 : กระเพราะปลาน้ำแดง, จานที่ 4 : ไก่สับ / หอยจ้อ / ปลาทับทิมสามรส / ฉ่าน้ำปลา, จานที่ 5 : ยำสามกรอบ / สลัดไก่ทอด / สลัดกุ้งระเบิด / ไส้กรอกเหล้าแดง, จานที่ 6 : ข้าวผัดทรงเครื่อง / ข้าวผัดกุนเชียง / ข้าวผัดหมูหยอง, จานที่ 7 : เย็นตาโฟหม้อไฟ / ซี่โครงตุ๋นเห็ดหอม, จานที่ 8 : ผลไม้กระป๋อง

รายการอาหารโต๊ะจีน 1,700 บาท

รายการอาหารโต๊ะจีน 1,700 บาท

จานที่ 1 : ข้าวเกรียบ, จานที่ 2 : ออร์เดิร์ฟ 5, จานที่ 3 : กระเพราะปลาน้ำแดง, จานที่ 4 : ไก่สับ / หอยจ้อ / ปลาทับทิมสามรส / ฉ่าน้ำปลา, จานที่ 5 : ยำสามกรอบ / สลัดไก่ทอด / สลัดกุ้งระเบิด / ไส้กรอกเหล้าแดง, จานที่ 6 : ข้าวผัดทรงเครื่อง / ข้าวผัดกุนเชียง / ข้าวผัดหมูหยอง, จานที่ 7 : เย็นตาโฟหม้อไฟ / ซี่โครงตุ๋นเห็ดหอม, จานที่ 8 : ผลไม้กระป๋อง

รายการอาหารโต๊ะจีน 1,900 บาท

รายการอาหารโต๊ะจีน 1,900 บาท

จานที่ 1 : ข้าวเกรียบ, จานที่ 2 : ออร์เดิร์ฟ 5, จานที่ 3 : กระเพราะปลาน้ำแดง, จานที่ 4 : ไก่สับ / หอยจ้อ / ปลาทับทิมสามรส / ฉ่าน้ำปลา, จานที่ 5 : ยำสามกรอบ / สลัดไก่ทอด / สลัดกุ้งระเบิด / ไส้กรอกเหล้าแดง, จานที่ 6 : ข้าวผัดทรงเครื่อง / ข้าวผัดกุนเชียง / ข้าวผัดหมูหยอง, จานที่ 7 : เย็นตาโฟหม้อไฟ / ซี่โครงตุ๋นเห็ดหอม, จานที่ 8 : ผลไม้กระป๋อง

รายการอาหารโต๊ะจีน 2,200 บาท

รายการอาหารโต๊ะจีน 2,200 บาท

จานที่ 1 : ข้าวเกรียบ, จานที่ 2 : ออร์เดิร์ฟ 5, จานที่ 3 : กระเพราะปลาน้ำแดง, จานที่ 4 : ไก่สับ / หอยจ้อ / ปลาทับทิมสามรส / ฉ่าน้ำปลา, จานที่ 5 : ยำสามกรอบ / สลัดไก่ทอด / สลัดกุ้งระเบิด / ไส้กรอกเหล้าแดง, จานที่ 6 : ข้าวผัดทรงเครื่อง / ข้าวผัดกุนเชียง / ข้าวผัดหมูหยอง, จานที่ 7 : เย็นตาโฟหม้อไฟ / ซี่โครงตุ๋นเห็ดหอม, จานที่ 8 : ผลไม้กระป๋อง

รายการอาหารโต๊ะจีน 2,400 บาท

รายการอาหารโต๊ะจีน 2,400 บาท

จานที่ 1 : ข้าวเกรียบ, จานที่ 2 : ออร์เดิร์ฟ 5, จานที่ 3 : กระเพราะปลาน้ำแดง, จานที่ 4 : ไก่สับ / หอยจ้อ / ปลาทับทิมสามรส / ฉ่าน้ำปลา, จานที่ 5 : ยำสามกรอบ / สลัดไก่ทอด / สลัดกุ้งระเบิด / ไส้กรอกเหล้าแดง, จานที่ 6 : ข้าวผัดทรงเครื่อง / ข้าวผัดกุนเชียง / ข้าวผัดหมูหยอง, จานที่ 7 : เย็นตาโฟหม้อไฟ / ซี่โครงตุ๋นเห็ดหอม, จานที่ 8 : ผลไม้กระป๋อง

รายการอาหารโต๊ะจีน 2,800 บาท

รายการอาหารโต๊ะจีน 2,800 บาท

จานที่ 1 : ข้าวเกรียบ, จานที่ 2 : ออร์เดิร์ฟ 5, จานที่ 3 : กระเพราะปลาน้ำแดง, จานที่ 4 : ไก่สับ / หอยจ้อ / ปลาทับทิมสามรส / ฉ่าน้ำปลา, จานที่ 5 : ยำสามกรอบ / สลัดไก่ทอด / สลัดกุ้งระเบิด / ไส้กรอกเหล้าแดง, จานที่ 6 : ข้าวผัดทรงเครื่อง / ข้าวผัดกุนเชียง / ข้าวผัดหมูหยอง, จานที่ 7 : เย็นตาโฟหม้อไฟ / ซี่โครงตุ๋นเห็ดหอม, จานที่ 8 : ผลไม้กระป๋อง

รายการอาหารโต๊ะจีน 3,200 บาท

รายการอาหารโต๊ะจีน 3,200 บาท

จานที่ 1 : ข้าวเกรียบ, จานที่ 2 : ออร์เดิร์ฟ 5, จานที่ 3 : กระเพราะปลาน้ำแดง, จานที่ 4 : ไก่สับ / หอยจ้อ / ปลาทับทิมสามรส / ฉ่าน้ำปลา, จานที่ 5 : ยำสามกรอบ / สลัดไก่ทอด / สลัดกุ้งระเบิด / ไส้กรอกเหล้าแดง, จานที่ 6 : ข้าวผัดทรงเครื่อง / ข้าวผัดกุนเชียง / ข้าวผัดหมูหยอง, จานที่ 7 : เย็นตาโฟหม้อไฟ / ซี่โครงตุ๋นเห็ดหอม, จานที่ 8 : ผลไม้กระป๋อง

รายการอาหารโต๊ะจีน 4,000 บาท

รายการอาหารโต๊ะจีน 4,000 บาท

จานที่ 1 : ข้าวเกรียบ, จานที่ 2 : ออร์เดิร์ฟ 5, จานที่ 3 : กระเพราะปลาน้ำแดง, จานที่ 4 : ไก่สับ / หอยจ้อ / ปลาทับทิมสามรส / ฉ่าน้ำปลา, จานที่ 5 : ยำสามกรอบ / สลัดไก่ทอด / สลัดกุ้งระเบิด / ไส้กรอกเหล้าแดง, จานที่ 6 : ข้าวผัดทรงเครื่อง / ข้าวผัดกุนเชียง / ข้าวผัดหมูหยอง, จานที่ 7 : เย็นตาโฟหม้อไฟ / ซี่โครงตุ๋นเห็ดหอม, จานที่ 8 : ผลไม้กระป๋อง

รายการอาหารโต๊ะจีน 4,500 บาท

รายการอาหารโต๊ะจีน 4,500 บาท

จานที่ 1 : ข้าวเกรียบ, จานที่ 2 : ออร์เดิร์ฟ 5, จานที่ 3 : กระเพราะปลาน้ำแดง, จานที่ 4 : ไก่สับ / หอยจ้อ / ปลาทับทิมสามรส / ฉ่าน้ำปลา, จานที่ 5 : ยำสามกรอบ / สลัดไก่ทอด / สลัดกุ้งระเบิด / ไส้กรอกเหล้าแดง, จานที่ 6 : ข้าวผัดทรงเครื่อง / ข้าวผัดกุนเชียง / ข้าวผัดหมูหยอง, จานที่ 7 : เย็นตาโฟหม้อไฟ / ซี่โครงตุ๋นเห็ดหอม, จานที่ 8 : ผลไม้กระป๋อง

© Copyright Leoaroydee, 2020. All rights reserved.